BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

LEKKS Advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppdragsavtal, för att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, samtycke och/eller intresseavvägning.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar LEKKS Advokater AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från LEKKS Advokater AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Cookies

En cookie – eller på svenska en kaka – är helt enkelt en väldigt liten textfil som webbläsaren skapar när du besöker en webbplats. I den textfilen kan information sparas, och oftast används den för att webbplatsen ska kunna identifiera din webbläsare nästa gång du kommer på besök.

Man kan säga att det fungerar lite som en garderobsbiljett. När du lämnar in jackan i garderoben på en restaurang eller på teatern får du en lapp med en siffra på. Personalen i garderoben vet inte vad du heter eller var du bor eller nånting om dig egentligen, mer än numret på lappen. När du lämnar tillbaka lappen används siffran på den för att identifiera vilken jacka som är din. På samma sätt används informationen i en cookie för att identifiera just din webbläsare – inte vad du heter eller vem du är, utan bara just din dator och din webbläsare.

Men det finns också något som heter tredjepartscookies, alltså kakor som skapas av någon annan än den webbplats du besöker. Om du klickar på länkar på vår hemsida som tar dig till t.ex Facebook eller Instagram, då gör webbplatsen ett anrop till dessa websidoe och då kan även de i sin tur skapa en kaka i din webbläsare.

Sammanfattningsvis behöver man inte vara särskilt rädd för cookies. Det är en nödvändig funktion för att det ska vara praktiskt att surfa runt på en webbplats. Du behöver inte logga in varje gång du besöker en sida, och en webbplats kan komma ihåg vem du är mellan besöken.
Dessutom har du som användare redan full kontroll, eftersom det alltid går att ta bort cookies i en webbläsare, eller till och med stänga av dom helt och hållet.