Nuhi Kalici

Advokat & Delägare
Epost: nuhi@lekksadvokater.se

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet 2009-2014

Språk

Svenska, Engelska, Albanska.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2023