Brottmål

Som ditt ombud i brottmålsprocessen har vi dig och dina intressen i fokus. Vi kommer att finnas med dig hela vägen och hjälpa dig. Vi ska arbeta för att dina rättigheter och se till att processen går till på korrekt sätt. Som brottmålsadvokater är det viktigt för oss att du känner dig trygg, sedd och hörd.  

Oavsett vad du vill ha hjälp med, står LEKKS advokater vid din sida. 

Misstänkt för brott

Det kan hända att du får veta att du blivit misstänkt för ett brott, blir kallad till ett förhör hos polisen, eller av någon annan anledning tror att du kan behöva hjälp av en försvarsadvokat.  

För brott som kan ge fängelse eller om det finns andra anledningar att ta hänsyn till, så utser domstolen en offentlig försvarare till dig. Du kan själv välja vem denna ska vara, om du har några önskemål. Du bör då snarast ta kontakt med domstolen eller polisen och framföra dina önskemål. Det ska påtalas att man alltid har rätt att själv anlita en privat försvarare om man av någon anledning skulle bli nekad en offentlig försvarare av tingsrätten. 


Vad kostar detta?

Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen.  Blir du frikänd, eller misstankarna läggs ner,  behöver du inte betala tillbaka något till staten. Däremot om du blir dömd för brottet så kommer du vanligtvis att bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader för din försvarare, men detta beror på dina egna ekonomiska förutsättningar. Om du anlitar en privat försvarare är du själv ansvarig för kostnaden.

Om det funnits en målsägande i processen, dvs. om brottet riktats mot en person, kan den som blir dömd för brott i vissa fall (om det finns ekonomiska förutsättningar) även bli återbetalningsskyldig för målsägandebiträdets arvode.

Vi som försvarare har dig och dina intressen i fokus. Vi kommer att finnas med dig hela vägen och hjälpa dig. Vi ska arbeta för att dina rättigheter och se till att rättegången går till på korrekt sätt. Som försvarsadvokater är det viktigt för oss att du känner dig trygg, sedd och hörd.

Utsatt för brott

Har du blivit utsatt för brott har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Detta är ditt ombud i processen, vars uppgift är att se till att dina rättigheter tillvaratas. Ett målsägandebiträde är med dig under förhör, under rättegång, och hjälper dig att begära ett skadestånd av den som utsatt dig för brott, om det är aktuellt. 
Du som blivit utsatt för brott har rätt att välja vem du vill ha som målsägandebiträde, och det är viktigt att du meddelar polisen detta så snart du kan, helst i samband med din första kontakt med polisen.


Vad kostar detta?

Ett målsägandebiträdes kostnader står staten alltid för.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn blir utsatt för brott av en närstående och det kan finnas tvivel kring om föräldrar har möjlighet att tillvarata sitt barns rättigheter så kan en jurist eller advokat utses såsom särskild företrädare för barn. Då kommer denne att arbeta med barnens bästa i fokus. Detta kan innebära att samtycka eller neka till eventuella förhör eller läkarundersökningar. Det innefattar också att driva en eventuell skadeståndstalan.


Vad kostar detta?

Staten står för en särskild företrädares kostnader.
Vi på LEKKS advokater står vid din sida.