Migration

Uppehållstillstånd och medborgarskap

Vi kan ge rådgivning och företräda dig i frågor om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, och medborgarskapsfrågor.  

Viktigt att veta är att det är sällan som Migrationsverket utser offentliga biträden när det inte gäller asylfrågor, och att du därför får bekosta vårt arvode själv. 

Asyl

I de flesta fall har den som söker asyl i Sverige rätt att få ett offentligt biträde, som ska tillvarata den asylsökandes rätt i asylprocessen. Biträdet närvarar vid asylutredning(ar), skriver inlagor och lyfter fram de omständigheter som styrker den sökandes asylskäl. Biträdet ska även förklara asylprocessen för dig och besvara dina frågeställningar.

Du har rätt att själv välja ditt offentliga biträde. Om du känner en advokat eller jurist som du vill ha som biträde, behöver du uppge dennes namn till Migrationsverket. 


Vad kostar detta?

Det offentliga biträdets arvode bekostas av Migrationsverket. Eftersom man alltid har rätt att förstå processen, kan dina kontakter med ditt biträde ske med hjälp av tolk, om du vill det.  
Vi på LEKKS advokater står vid din sida.